Tạo ra sự thông minh!

  • Bạn bận rộn và lười đọc sách nhưng muốn thành công ư? Vậy thì ngheluon hợp với bạn đấy. Một ứng dụng siêu thông minh sẽ tóm tắt giúp bạn tất cả những quyển sách hay nhất hiện nay.
ngheluon